Prezentare proiect

 

Comuna Culciu derulează în perioada 01.07.2012 - 30.06.2013, în parteneriat cu Szatmárikumok Háza Közhasznú Értékmegőrző és Fejlesztő Egyesület (Ungaria) proiectul cu titlul„"Interactive environmental education methods for children - Metode interactive de educaţie ecologică pentru copii", acronim „Eco methods", cod HURO/1001/075/1.3.1. Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană din fonduri FEDR în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 şi de Guvernul României.

 


 

Bugetul total al proiectului este de 80.634 EUR, defalcat după cum urmează:

 • Bugetul Liderului de proiect - Szatmárikumok Háza Közhasznú Értékmegőrző és Fejlesztő Egyesület: 58.188,00 EUR, din care finanţare nerambursabilă: 55.278,60 EUR
 • Bugetul Partenerului de proiect - Comuna Culciu: 22.446 EUR, din care finanţare nerambursabilă: 21.997,08 EUR.

 

Sprijinul Uniunii Europene şi a guvernelor celor două ţări însumează 77.275,68 EUR.

 


Obiectivul general al proiectului este salvarea valorilor naturale şi utilizarea acestora într-un mod sustenabil.

 

Obiectivele specifice propuse sunt:
1. Creşterea gradului de conştientizare ecologică a copiilor cu vârste cuprinse între 10 şi 18 ani.
2. Educarea pentru un stil de viaţă sănătos şi sustenabil.

 


Principalele activităţi:


1. Activităţi de management de proiect

 • Activităţi specifice legate de implementarea proiectului
 • Semnarea contractelor de finanţare şi cofinanţare
 • Realizarea rapoartelor de progres
 • Supervizare financiară
 • Monitorizare şi evaluare

 

2. Activităţi de comunicare

 • Organizare evenimente de deschidere şi de finalizare a proiectului pentru a face cunoscute activităţile planificate şi rezultatele obţinute
 • Dezvoltare web site - cu informaţii despre proiect

 

3. Activităţi legate de programul de educaţie ecologică

 • Realizare filme interactive pe subiecte ecologice
 • Implicarea unui expert pe probleme de mediu pentru realizarea filmelor
 • Organizarea unui concurs interactiv final

 

4. Activităţi ale experţilor şi alte servicii

 • Achiziţii publice
 • Contabilitate a proiectului
 • Traducere.

 

Rezultate aşteptate:


1. Activităţi de management de proiect:

 • Contractul de finanţare şi confinanţare semnat
 • Rapoarte de progres transmise pentru validare şi rambursarea plăţilor
 • Proiect implementat în conformitate cu prevederile programului de finanţare

 

2. Activităţi de comunicare:

 • Organizare eveniment de deschidere a proiectului în Tivadar, Ungaria
 • Organizare eveniment de închidere a proiectului în Culciu, România
 • Apariţii în mass media în urma evenimentelor din cadrul proiectului
 • Pagină web cu informaţii despre activităţile desfăşurate în cadrul proiectului

 

3. Activităţi de educaţie ecologică:

 • concurs interactiv de educaţie ecologică
 • concurs final şi tabără pentru echipele câştigătoare
 • filme de educaţie ecologică în 12 părţi
 • filme multiplicate pe DVD-uri

 

4. Activităţi ale experţilor:

 • Asigurare bilingvism: documente din proiect sau documente produse în cadrul proiectului traduse în/din limba română şi maghiară
Înapoi