Activități derulate

 

Partenerul român în proiect - Comuna Culciu - derulează următoarele activităţi în cadrul proiectului:

 

Activităţi de MANAGEMENT DE PROIECT:

 • Derularea proiectului este coordonată de o firmă de specialitate care asigură activităţile de management al proiectului, planificare financiară (cashflow), monitorizare şi evaluare periodică a stadiului de implementare
 • Semnarea contractului de finanţare
 • Depunerea documentaţiei necesare pentru obţinerea cofinanţării naţionale şi semnarea contractului de cofinanţare
 • Derularea procedurii de achiziţie publică pentru serviciile de management de proiect, dezvoltare pagină web, traducere şi interpretariat, expert mediu, organizare concurs final, multiplicare DVD-uri, organizare eveniment de închidere a proiectului
 • Comunicarea cu partenerul maghiar privind programul comun de educaţie ecologică
 • Elaborare şi transmitere notificări de modificare tehnică şi de buget
 • Monitorizarea proiectului.

 

Activităţi de COMUNICARE:

 • Pe paginile web ale fiecărei organizaţii au fost postate informaţii legate de implementarea proiectului.
 • Reprezentanţii Comunei Culciu au participat la evenimentul de deschidere a proiectului organizat de liderul de proiect în 31 Octombrie 2012 la Tivadar. 
 • Comuna Culciu a organizat evenimentului de închidere a proiectului, în 18 Iunie 2013 la Cărăşeu. 

 

Activităţi de EDUCAŢIE ECOLOGICĂ:

 • Organizare şi derulare concurs ecologic. Concursul interactiv, realizat cu ajutorul internetului, a avut ca scop îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor în domeniul ştiinţele naturii. La acest concurs s-au înscris în total 37 de echipe din ungaria şi 42 de echipe din România. Copiii participanţi au avut posibilitatea să se familiarizeze, printr-un limbaj uşor de înţeles pentru ei, cu problemele actuale locale şi globale de protecţie a mediului şi de conservare a naturii, să fie capabili de a privi dintr-o perspectivă mai complexă interacţiunea dintre rezultatele ştiinţifice şi procesele sociale în domenii cum ar fi de exemplu gestionarea deşeurilor, protecţia climei, eficienţa energetică, energia regenerabilă, protecţia consumatorului, alimentaţia sănătoasă, etc. Pe lângă îmbogăţirea cunoştinţelor de specialitate, un alt rezultat obţinut prin implementarea proiectului a fost faptul că cei mici au înţeles de ce e important să cunoască şi să folosească literatura, revistele de specialitate şi celelalte publicaţii ştiinţifice disponibile în biblioteci şi în magazine. Nu în ultimul rând, un rezultat important al proiectului a fost dobândirea de către elevi a unor cunoştinţe practice folositoare care să îi ajute să gândească responsabil.

 

Informaţii suplimentare despre concursul ecologic sunt disponibile pe următorul site:

- În limba română: http://ecomethods.szatmarikumhazai.hu/index.php/ro/concurs-pe-internet.html

- În limba maghiară: http://ecomethods.szatmarikumhazai.hu/index.php/hu/internetes-vetelked.html

 

 • Realizare filme de educaţie ecologică. Prin realizarea filmuleţelor în domeniul ecologic obiectivul a fost întocmirea unui material cu scop didactic, interactiv, pe limbajul copiilor, compus din 12 părţi ce tratează diferite tematici din domeniul protecţiei mediului şi a conservării naturii. Totodată, s-au realizat 500 de DVD-uri din aceste filme care vor fi disponibile şi pentru public.

 

Tematicile filmuleţelor:

 

1. Pădurile - Prezentarea florei şi faunei (lilieci, păsări) pădurilor. Păduri şi parcuri forestiere aproape de natură. Problematica suprapopulaţiei de animale sălbatice mari; pădurea în calitate de locaţie de recreere.

 

2. Lumea sălbatică din grădină - Cum să devină grădina noastră un mediu prietenos cu fluturii şi păsările? Grădina integrată (protejarea habitatului animalelor sălbatice utile: arici, cârtiţă, râmă, păsări insectivore, amplasarea de adăpătoare şi cutii-cuiburi).

 

3. Apa este elementul nostru vital - De unde şi cum ajunge apa potabilă (filtrare, pânza freatică, etc.) în căminul nostru, economisirea apei în gospodărie. Tratarea apelor reziduale formate. Efectul izvoarelor de apă reziduale asupra apelor de suprafaţă şi subterane. Efectul puţurilor de apă forate private asupra pânzei freatice.

 

4. Avem mereu nevoie de „Power" - Combustibili fosili, consumul de energie a gospodăriilor, eficienţa energetică la noi acasă. Schimbările climatice, emisiile de gaze, efectele de seră provenite din consumul de energie.

 

5. Energia regenerabilă este cheia viitorului - Utilizarea energiei solare (panouri solare şi celule solare); Tipuri de pompe de căldură (apă, aer, sol), principiul de funcţionare; Utilizarea energiei eoliene la scară mare şi mică; Avantajele şi dezavantajele utilizării hidroeenergiei; Utilizarea biomasei, efectul centralelor electrice pe bază de biomasă asupra surselor de energie (lemn), energia geotermală.

 

6. Să circulăm - Transportul urban, folosirea maşinilor de către populaţie; parcări auto şi clădiri-parcare, transportul alternativ, bicicleta şi transportul public; Competitivitatea reţelei de căi ferate, Pentru toţi este mai bine dacă sunt maşini mai puţine.

 

7. Poluarea aerului - Emisiile industriale, rezidenţiale şi de transport, poluarea aerului şi sănătatea mediului (astm), efectul poluanţilor atmosferici asupra omului şi a plantelor, proiectul de bio-monitorizare

 

8. Grădinăritul organic şi compostarea - Agricultură fără substanţe chimice, ferme organice. Grădină mică care se auto-vindecă, compostarea casnică, efectul îngrăşămintelor chimice, avantajele fertilizării organice de a beneficiilor şi posibilităţile restrânse ale , Protecţia solului, eroziunea şi deflaţia.

 

9. Ciclul de viaţă al deşeurilor - Sursele de provenienţă a deşeurilor; cantitatea, modificarea compoziţiei acestora, prevenirea apariţiei deşeurilor menajere; colectarea selectivă şi soarta deşeurilor astfel colectate, incinerarea deşeurilor şi depozitare; deşeurile periculoase.

 

10. Consumul şi publicitatea, alimentaţia sănătoasă - Efectul publicităţii asupra consumului, drepturile consumatorilor; Aditivii din produsele alimentare, efectele, rolul, existenţa justificată acestora; pâinea de odinioară şi de astăzi; consumul legumelor, fructelor primare şi sezoniere.

 

11. Protecţia animalelor - Normele creşterii animalelor de companie; legea privind protecţia animalelor, animalele de fermă, creşterea animalelor extensivă şi intensivă, protecţia animalelor în agricultură.

 

12. Odihneşte-te natural - Odihna activă în mod ecologic; la ce să fim atenţi în timpul drumeţiilor, alpinismului, schiatului. Coşmarul tehnocratic al quad-ului şi jetski-ului, motivarea copiilor pentru ca să se ridice de la calculator şi de la televizor; Educaţia fizică în şcoală.

 

Filmele de educaţie ecologică pot fi vizionate pe site-ul:
- In limba română http://ecomethods.szatmarikumhazai.hu/index.php/ro/filmulee-de-educaie-despre-mediu.html

- In limba maghiară: http://ecomethods.szatmarikumhazai.hu/index.php/hu/koernyezetnevel-kisfilmek.html

 

Activităţi ale EXPERŢILOR şi alte servicii:

 • Traducerea documentelor relevante ale proiectului, a documentaţiei de achiziţie a serviciilor necesare, a documentelor legate de concursul ecologic.
Înapoi