Bine ați venit pe site-ul nostru!

Comuna Culciu derulează în perioada 01.07.2012 - 30.06.2013, în parteneriat cu Szatmárikumok Háza Közhasznú Értékmegőrző és Fejlesztő Egyesület (Ungaria) proiectul cu titlul „Interactive environmental education methods for children - Metode interactive de educaţie ecologică pentru copii", acronim Eco methods, cod HURO/1001/075/1.3.1.
Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană din fonduri FEDR în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 şi de Guvernul României.